Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χαρακτηρισμό της γης(υψηλής ή μη παραγωγικότητας) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στη Δράμα.

Συγκεκριμένα, από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας ανακοινώνεται ότι προκειμένου να εκδοθούν τα:

α. Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και

β. Σχετικό πρακτικό της  Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας),

Πρέπει να κατατίθεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

Τοπογραφικό διάγραμμα πρόσφατο σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87,

Τεχνική έκθεση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται τόσο ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου όσο και ο ιδιοκτήτης της  εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Οι αιτήσεις εξετάζονται  μόνο όταν είναι πλήρεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής- πληρότητας.

Στα Αγροκτήματα στα οποία έχει κηρυχθεί αναδασμός, πρέπει να υπάρχει απόφαση παρέκκλισης από την Επιτροπή Αναδασμού.