Σε πολύ καλά επίπεδα για τους παραγωγούς παραμένουν οι τιμές πορτοκαλιών Βαλέντσια.
Στη Λακωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή των τελευταίων ποσοτήτων, τα Βαλέντσια πιάνουν αυτή την περίοδο τα 80 λεπτά το κιλό.