Χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς, Ζάκυνθου και Ιθάκης ανακοινώνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

Τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών φαίνεται να «βοήθησαν» τους οπωρώνες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Εκτός από τις περιοχές που επλήγησαν πολύ έντονα (Κεφαλονιά – Ιθάκη – Ζάκυνθο), στις υπόλοιπες περιοχές τα οφέλη των βροχοπτώσεων ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ευεργετικά τόσο στην αντιμετώπιση των εχθρών – ασθενειών, όσο και στην ευεξία των δένδρων.

Οι πληροφορίες από το δίκτυο συνεργατών μας, εντοπίζουν τις διακυμάνσεις των πληθυσμών ως μέτριες αλλά με ανοδική τάση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται μεγαλύτερη κινητικότητα των εχθρών και ένταση προσβολών στα φρούτα.

Στόχος πρέπει να είναι η προστασία των καρπών από την έναρξη της ωρίμανσής τους. Τονίζουμε ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση του προβλήματος αρχίζουν από την περίοδο που τα φρούτα αλλάζουν το χρώμα τους, από πρασινωπό προς το κίτρινο ή πορτοκκαλόχρουν κτλ.

Για να καταστούν αποτελεσματικοί οι ψεκασμοί με δολώματα-εντομοκτόνα, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και με μέτρα εξυγίανσης.

Ανάλογα τις ποικιλίες να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ώστε να περιορίσουν τις νέες προσβολές στους καρπούς.

Για εφαρμογή της μεθόδου αυτής χρησιμοποιούνται δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι η αλλαγή του χρώματος του φρούτου και το δεύτερο είναι η χρήση παγίδων με ειδική ελκυστική ουσία, ή παγίδων με φερομόνες, για εξακρίβωση της παρουσίας και διακύμανσης του πληθυσμού του εντόμου.

Σημαντικό ρόλο στη μείωση του πληθυσμού του εντόμου διαδραματίζει η τακτική της συγκομιδής και καταστροφής/απομάκρυνσης όλων των προσβεβλημένων με το έντομο φρούτων, είτε είναι εσπεριδοειδή είτε άλλα είδη, αν υπάρχουν στον οπωρώνα (π.χ. σύκα, ρόδια).

Αλευρώδης

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις λειτούργησαν θετικά κατά του εχθρού, καθώς απομάκρυναν από τα δέντρα τον πληθυσμό του εντόμου και καθάρισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μελιτώματα που προκαλούν την καπνιά.

Περιοχές όπου ο εχθρός είχε έντονη παρουσία (Δοκίμι, Βούναργο κ.α.) φαίνεται ότι παραμένει επίμονα και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και καταπολέμηση.

Παράλληλα με τη χημική καταπολέμηση συνιστώνται και κλαδέματα καθαρισμού που συντελούν στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων. Προτιμήστε να περιορίσετε τις εφαρμογές σε σημεία που εστιάζεται πιο έντονα η προσβολή.

Κοκκοειδή (Ψώρες)

Το ποσοστό προσβολών από Ψευδόκοκκο ή άλλα Κοκκοειδή της παρουσιάζει τοπικές διακυμάνσεις. Η γενική εικόνα από τις περιοχές που παρακολουθούνται είναι σχετικά καλή. Συνιστάται να γίνεται έλεγχος του οπωρώνα και στην περίπτωση που διαπιστώνεται προσβολή να γίνεται καταπολέμηση με καλλιεργητικά ή χημικά μέσα.