Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη γνωστοποεί με το συνημμένο έγγραφο τη ματαίωση της επικείμενης Διεθνούς Έκθεσης Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction στη Μαδρίτη της Ισπανίας, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 9-12.10.20.