Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εντάσσονται 38 ιδιωτικές επενδύσεις στο Μέτρο 19 (Πρόγραμμα LEADER) του Π.Α.Α. 2014 – 2020 / Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.). για τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας.

Με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 7.947.085 ευρώ (συνολική δημόσια δαπάνη 4.237.947 ευρώ) οι 38 ιδιωτικές επενδύσεις αφορούν:

   –   17 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

   –   11 επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού

   –   3 επενδύσεις στον τομέα βιοτεχνίας και εμπορίου

   –   3 επενδύσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών

   –   4 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε αγροτικές περιοχές