Μετά την διακοπή του δολωματικού από εδάφους ψεκασμού λόγω των βροχοπτώσεων, οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν από τα σημεία που σταμάτησαν, τις 30/09/2020 ημέρα Τετάρτη για τις περιοχές που δεν ψεκάσθηκαν.  

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους, για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων , επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα, τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφόσον επιθυμούν να ψεκαστούν. Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών.

Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες.