Από τις 24/09/2020 έως τις 28/09/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.888.999,78 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν 2.032 δικαιούχους και απ’ αυτούς στους 866 θα καταβληθεί η ενίσχυση de minimis για τα σπαράγγια. Οι υπόλοιπες πληρωμές είναι για την εξισωτική ειδικών μειονεκτημάτων και εξισωτική εκτός ορεινών, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, επενδυτικά προγράμματα, αναδιάρθρωση αμπελώνων, μεταφορικά Αιγαίου κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ