Την Δευτέρα 5/10 θα πραγματοποιηθεί ο 3ος ψεκασμός των ελαιοδέντρων μόνο στην περιοχή του Καρκιναγρίου της Δ.Ε. Ραχών.

Δεν θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Πολύκαρπο και στις Ράχες λόγω των χαμηλών ποσοστών στις παγίδες, το ίδιο θα ισχύσει για τις περιοχές Καραβοστάμου, Αρέθουσας και Περδίκι. Η συγκομιδή των ελιών, όπου πραγματοποιηθεί ο ψεκασμός, θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 21 ημέρες μετά τον ψεκασμό.