Μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τους παραγωγούς που δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ από την Ένωση Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι όποιοι παραγωγοί δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α. πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Οργάνωσής μας στην Λ. 62 Μαρτύρων 146 ή στα υποκαταστήματά της, Αρκαλοχωρίου – Πύργου – Καστελλίου για την υποβολή τους και την έγκαιρη πληρωμή.

Σημειώνεται τέλος ότι, δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα (αγρότες, ιδιωτικοί & Δημόσιοι υπάλληλοι που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. και είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς), τα δε δικαιολογητικά που υποβάλλονται αυτή την περίοδο είναι τα τιμολόγια αγοράς προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής που εκδόθηκαν το οικονομικό έτος 2019 ήτοι από 1/1/2019-31/12/2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

-Πρωτότυπα Τιμολόγια.

-Τραπεζικός Λογαριασμός.

-Βεβαίωση εφορίας – φορολογικού έτους 2019, πληρωμών ενισχύσεων. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την χρήση του κωδικού TAXISNET.

Αναφέρεται παράλληλα ότι, το συνολικό ποσό πώλησης των τιμολογίων πρέπει να υπερβαίνει τα 334 ευρώ.