Στις 05/10/2020 έως και 06/10/2020 η παραλαβή σταφυλιών στο οινοποιείο Καρλοβάσου  του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου θα γίνει ως εξής:

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Δευτέρα        05/10/2020 7:00 – 18:00 Μοσχάτα & σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τρίτη             06/10/2020 7:00 – 18:00 Μοσχάτα & σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τ Ε Λ Ο Σ    ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020