Τα ζητήματα της πρόσβασης των αγροτών στις καλλιέργειες, αλλά και της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών, μεταξύ του προέδρου του Συνεταιρισμού, Βασίλη Μητσόπουλου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του αντιδημάρχου Τοπικών Κοινοτήτων Γιώργου Δουγαλή.

Ο κ. Μητσόπουλος ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου για το θέμα αυτό, ενόψει της έναρξης της συγκομιδής του κρόκου, που γίνεται κάθε χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ ο κ. Δουγαλής ανέφερε ότι για το Δήμο Κοζάνης αποτελεί βασική προτεραιότητα η συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας που οδηγεί στα χωράφια του κρόκου.