Οι γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν από τη Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. Καβάλας αφορά στο διάστημα μετά τη συλλογή του βαμβακιού.

Σύμφωνα, με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή έχουν αποδείξει ότι υπάρχει εγκατεστημένος πληθυσμός του πράσινου σκουληκιού. Αυτό σημαίνει ότι το έντομο διαχειμάζει τοπικά στην περιοχή (Μυρωνίδης, Γ., 2009. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ.).

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (άρα και οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες) κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται από τον πληθυσμό της διαχειμάζουσας γενεάς, δηλαδή από το πλήθος των νυμφών που διαχειμάζουν επιτυχώς και εξέρχονται την άνοιξη από το έδαφος των βαμβακοφυτειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα της αντιμετώπισης του εντόμου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει, τόσο μικρότερη θα είναι η προσβολή των νέων βαμβακοφυτειών.

Στους αγρούς βαμβακιού στους οποίους διαπιστώθηκαν βακτηριακές προσβολές (Xanthomonas citri pv. malvacearum) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο απαιτείται να ληφθούν απαραιτήτως μέτρα πρόληψης της διαχείμασης του παθογόνου.

Σε πολλές περιοχές η συγκομιδή είναι σε εξέλιξη.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, μετά τη συγκομιδή συνιστάται να γίνει:

Στελεχοκοπή και θρυμματισμός των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με καταστροφέα.

Άροση του εδάφους (όργωμα με αναστροφή) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας που θα ακολουθήσει.

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται:

1. Η μεταφορά μέρους του πληθυσμού των νυμφών στην επιφάνεια και έκθεσή τους σε αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες.

2. Η μεταφορά μέρους του πληθυσμού των νυμφών σε μεγαλύτερα βάθη με επακόλουθο τη μηχανική αδυναμία εξόδου των ενηλίκων την άνοιξη.

5. Η καταστροφή των διόδων εξόδου των ενηλίκων (διαδρομές που έχουν ήδη δημιουργήσει στο έδαφος οι προνύμφες τελευταίου σταδίου λίγο πριν νυμφωθούν).

6. Ενσωμάτωση των καλλιεργητικών υπολειμμάτων στο έδαφος και επιτάχυνση τής αποικοδόμησής τους. Έτσι αποτρέπεται η παραμονή στο έδαφος του μολύσματος της βακτηριακής ασθένειας του βαμβακιού (X. citri pv. malvacearum).

α. Ιδιαίτερη επιμέλεια χρειάζεται να δείξουν οι καλλιεργητές των οποίων τα εδάφη είναι βαριά (αργιλώδη). Εκεί για την καλύτερη αποικοδόμηση συνιστάται η χορήγηση 2-3 μονάδων αζώτου (αμμωνιακής μορφής) πριν το όργωμα.

β. Οι μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις, εφόσον εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών, αποτελούν:

α) σημαντικό τρόπο ελέγχου του πράσινου σκουληκιού

β) σημαντικό παράγοντα αποτροπής της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πράσινου σκουληκιού στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και

γ) αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης επανεμφάνισης της βακτηρίωσης στο βαμβάκι, σε συνδυασμό με αμειψισπορά ενός έτους στους αγρούς που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι και στους οποίους εκδηλώθηκαν έντονα συμπτώματα της ασθένειας.