Στην εγκατάσταση δυο μετεωρολογικών σταθμών (έναν στο Μανιάκι και έναν στο Φαράγγι) προχωράει ο Συνεταιρισμός «ΒΟΚΕΡΙΑΣ 551» με χρηματοδότηση μέσω της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Οι σταθμοί θα είναι κυρίως αγροτικοί με πλήρες πρόγραμμα για πυρηνόκαρπα και μηλοειδή. Θα συνδέονται επίσης με το εθνικό αστεροσκοπείο Αθηνών και θα εκτελούν επίσημες μετρήσεις αναγνωρίσιμες από τον ΕΛΓΑ.