Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σίτισης (catering) των μαθητών της ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 07/09/2020 έως 15/11/2020, στην επιχείρηση «Μεσογειακές Γεύσεις ΑΕ» αποφάσισε ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Με βάση τις σχετικές διατάξεις αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά της επιχείρησης «Μεσογειακές Γεύσεις ΑΕ» και η παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) των μαθητών της ΕΠΑ.Σ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ έως και 56 γεύματα για το χρονικό διάστημα 07/09/2020 – 14/09/2020 , έναντι του ποσού 9,80€ ανά γεύμα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (7,90€ προ ΦΠΑ πλέον 13% ΦΠΑ 1,90€) και συνολικά έως 499,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (442,40€ προ ΦΠΑ πλέον 13% 57,52€) και έως 1.116 γεύματα για το χρονικό διάστημα 15/9/2020 – 15/11/2020 έναντι του ποσού 9,80€ ανά γεύμα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (7,90€ προ ΦΠΑ πλέον 13% ΦΠΑ 1,90€) και συνολικά έως 9.962,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.816,40€ προ ΦΠΑ πλέον 13% 1.146,13€).