Το αίτημα να αξιοποιηθεί η αγροτική γη της Κάρλας από τους πραγματικούς καλλιεργητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, θέτει σε επιστολή της προς το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη, μετά τη συνάντηση της με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Κάρλας, κ. Πρίντζο.

Μεταξύ άλλων η κ. Κολυνδρίνη επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της παρακάρλιας περιοχής, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εξακολουθούν να καλλιεργούν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, αμφιβολίας και  αγωνίας.

Όπως αναφέρει η επιστολή:

«Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της παρακάρλιας περιοχής, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εξακολουθούν να καλλιεργούν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, αμφιβολίας και  αγωνίας. Και αυτό καθώς ενώ με τις διατάξεις του Ν. 4061 /2012 δίδεται η δυνατότητα να λυθεί το θέμα οριστικά με τις σχετικές διαδικασίες παραχώρησης ακινήτων, μολαταύτα τα από το 2012 έως και σήμερα επιλέγεται η διαδικασία της παράτασης παραχώρησης με ετήσιες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο με τη δυνατότητα παραχώρησης γης σε γεωργούς και κτηνοτρόφους  της περιοχής θα ενίσχυε τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων  τους, ενώ ταυτόχρονα θα έδινε τη δυνατότητα και σε άλλους δικαιούχους να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες.  Ταυτόχρονα θα εξέλειπαν αντιδικίες και έριδες μεταξύ των καλλιεργητών και οι καταλήψεις δημοσίων εκτάσεων, τα οποία αποτελούν δυστυχώς τακτικά φαινόμενα εξαιτίας του υπάρχοντος, προσωρινού και έωλου πλαισίου εκμετάλλευσης των δημοσίων εκτάσεων της πρώην λίμνης Κάρλας. 

Θεωρούμε ότι αυτό το γαϊτανάκι των παρατάσεων πρέπει να τελειώσει άπαξ δια παντός για τις παρακάρλιες εκτάσεις καλλιέργειας και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4061/2020, δίδοντας επιτέλους τη δυνατότητα στους πραγματικούς καλλιεργητές να αξιοποιήσουν την αγροτική γη με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Εν όψει συνεπώς της τελευταίας παράτασης που δόθηκε, ήτοι της 31.12.2020, σας παρακαλούμε, εγκαίρως, όπως  προβείτε στην διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου και να πράξετε ότι είναι επιβεβλημένο προκειμένου να αξιοποιηθούν σύννομα οι εν λόγω εκτάσεις στη νέα καλλιεργητική περίοδο».