Μετά από επικοινωνία του Δήμου Πλατανιά με το υποκατάστημα ΕΛΓΑ – ΠΣΕΑ Κρήτης, οι καστανοπαραγωγοί που υπέστησαν ζημιές από την ανεμοθύελλα της 26ης Σεπτεμβρίου και τις ακραίες καιρικές συνθήκες που ακολούθησαν, μπορούν να υποβάλλουν ενδεικτικές αιτήσεις ζημιάς στις ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα.

Επισημαίνεται από το Δήμο ότι η υποβολή των αιτήσεων στην παρούσα φάση, για τις οποίες δεν απαιτείται η καταβολή τελών εκτίμησης, σκοπό έχει την αποτύπωση του μεγέθους της ζημιάς που υπέστησαν οι καλλιέργειες, προκειμένου στην συνέχεια να καταστεί δυνατή η αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών από τα ΠΣΕΑ, κατόπιν εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης.