Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκφράζει την αντίθεσή του στις δρομολογούμενες, μέσω δικαστικών αποφάσεων, απολύσεις δώδεκα (12) Γεωπόνων – εργαζομένων στον ΕΛ.Γ.Α.

Στην παρέμβασή του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα διασφαλίζεται η παραμονή των εν λόγω Γεωπόνων, ως μονίμων εργαζομένων, στον ΕΛ.Γ.Α. και επιπλέον τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του Οργανισμού με προσλήψεις μονίμου επιστημονικού προσωπικού.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής ομόφωνης απόφασης την οποία έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο στην 12η/6-10-2020 συνεδρίαση του, εκφράζει την αντίθεσή του στις δρομολογούμενες, μέσω δικαστικών αποφάσεων, απολύσεις δώδεκα (12) Γεωπόνων – εργαζομένων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Υπογραμμίζουμε ότι οι εν λόγω συνάδελφοι εργάστηκαν επί σειρά ετών στον ΕΛ.Γ.Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια, μετά από σχετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004, προσλήφθηκαν ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Δυστυχώς, η τότε Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., παρά την έντονη αντίδραση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατέθεσε στα διοικητικά δικαστήρια αιτήσεις ακύρωσης των προαναφερόμενων αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π.. Έκτοτε, οι εν λόγω Γεωπόνοι είναι θύματα μιας πολύχρονης δικαστικής διαμάχης και πλέον, μετά από πρόσφατη σχετική δικαστική απόφαση, κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους, μολονότι αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην εκτίμηση ζημιών και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ενός αντικειμενικά υποστελεχωμένου Οργανισμού με συνεχώς αυξανόμενο όγκο εργασιών.

Υπενθυμίζουμε επιπλέον ότι, προκειμένου να δοθεί οριστικό τέλος στην άδικη αντιμετώπιση και τη δικαστική ομηρία που υφίστανται οι ως άνω γεωτεχνικοί, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ζητήσει επανειλημμένα την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα διασφαλίζεται η παραμονή τους, ως μονίμων εργαζομένων, στον ΕΛ.Γ.Α.. Εξ όσων γνωρίζουμε, η εν λόγω πρόταση τυγχάνει θετικής αντιμετώπισης από το ΥΠ.Α.Α.Τ., χωρίς ωστόσο, μέχρι σήμερα, να έχει εκδοθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 κατόπιν των ανωτέρω και τονίζοντας τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες, για την έκδοση της απαιτούμενης νομοθετικής ρύθμισης, ενέργειες, προκειμένου να λήξει επιτέλους, με αίσιο και δίκαιο τρόπο, η πολυετής δικαστική δοκιμασία των ως άνω Γεωπόνων – μελών του Επιμελητηρίου μας. Επιπλέον, επαναλαμβάνοντας τα σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει ο ΕΛ.Γ.Α., ζητούμε την άμεση ενίσχυσή του με μόνιμο γεωτεχνικό – εκτιμητικό (ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων) και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (π.χ. ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση καταγραφή ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων, αλλά και η ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει ο Οργανισμός ως βασικός πυλώνας στήριξης των Ελλήνων αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής.

Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνηση ή συνεργασία.