Διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, επιβλήθηκε  από πυροσβεστικούς υπαλλήλους του Νομού Μαγνησίας στην περιοχή των Γλαφυρών για καύση σιτοκαλαμιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Πέραν του διοικητικού προστίμου, σε αντίστοιχες περιπτώσεις συμβάντων που εκδηλώνονται σε γεωργικές εκτάσεις, ενημερώνεται αρμοδίως κι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κοινοποίηση των συντεταγμένων της καλλιεργημένης έκτασης, για περικοπή ή αποκλεισμό από τις σχετικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Παράλληλα κι ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών προστίμων, κατά περίπτωση κι όπου υπάρχει πυρκαγιά, σχηματίζονται δικογραφίες από τα κατά τόπους Ανακριτικά Γραφεία, για τυχόν ποινικές ευθύνες των υπαιτίων.

Τέλος, από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας, υπενθυμίζεται ότι ως τις 31-10-2020 η αντιπυρική περίοδος είναι σε ισχύ κι ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι περιορισμοί κι απαγορεύσεις.