Από τις 5/10/2020 έως τις 08/10/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ύψους 7.331.851,34 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν σε μεγάλο βαθμό το μέτρο της αναδιάρθρωσης των αμπελώνων, αμπελοοινικά προγράμματα, αρδευτικά προγράμματα, εμπορία και παραγωγή μελιού, δασώσεις, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, μεταφορικά Αιγαίου κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ