Επιλεγμένες καλές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης των εταίρων του έργου SinCE-AFC, όπου συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2020 διαδικτυακά, και διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας South Muntenia στη Ρουμανία.

Το έργο SinCE-AFC για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε η αναπληρώτρια διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας South Muntenia της Ρουμανίας ως διοργανωτής εταίρος. Εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου του έργου, της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε τις βασικές αρχές, τους στόχους και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του έργου SinCE-AFC. Επίσης, εκπρόσωποι από διάφορους φορείς της Ρουμανίας (Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Χημείας και Πετροχημείας, Κέντρο Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας) ανέλυσαν τις πρωτοβουλίες, στρατηγικές, εργαλεία και έργα για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη ρουμανική Περιφέρεια της South Muntenia.

Οι επιλεγμένες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που παρουσιάστηκαν από όλους τους εταίρους του έργου είναι:

  • Σταραμάκι: Παράγοντας καλαμάκια από απόβλητα σιταριού (Ελλάδα).
  • Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων φορέων για την Κυκλική Οικονομία (Ιταλία)
  • Bold Agro Kft.: Αγροτική επιχείρηση που υλοποιεί αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές (Ουγγαρία)
  • EnviroGrind Ltd.: Επιχείρηση ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων (Ιρλανδία)
  • Zero Waste Dinner: Ελαχιστοποίηση παραγωγής και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων εστίασης (Πολωνία)
  • Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων σιταριού για την παραγωγή ενέργειας (Βουλγαρία)
  • ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE: ΜΚΟ για την ενεργοποίηση ανθρώπων με ανάγκη στην αγορά εργασίας και τη μείωση παραγωγής αποβλήτων (Ρουμανία)

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης έγινε αναφορά στις καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που αναδείχθηκαν στη διάρκεια του β΄εξαμήνου υλοποίησης του έργου, καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας για την κυκλική οικονομία που διεξήχθη με τη συμμετοχή 40 φορέων από όλες τις χώρες των εταίρων. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένων δράσεων.

Η επόμενη συνάντηση του έργου SinCE-AFC προβλέπεται να διεξαχθεί στις αρχές του 2021 στην Πολωνία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου SinCE-AFC στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/since-afc/