Την απαγόρευση των κλωβών εκτροφής ορνίθων ωοπαραγωγής στις πτηνοτροφικές μονάδες των χωρών της Ε.Ε ως το 2030 ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Τσεχία.

Η παραπάνω πρόταση υπεβλήθη από τον Τσέχο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιροσλάβ Τομάν, στο πλαίσιο της συνάντησης των ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η απαγόρευση ανά κράτος και όχι στο σύνολο της Ε.Ε. θα δημιουργούσε άνισες συνθήκες ανταγωνισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης των εισαγωγών αυγών από τρίτες χώρες στις οποίες οι παραγωγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες για την ευζωία των πουλερικών.

Η πρόταση του κ. Τομάν έγινε δεκτή τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τους υπουργούς της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Δανίας, της Σουηδίας και της Σλοβακίας.

Ήδη το Κοινοβούλιο της Τσεχίας προχώρησε στην ψήφιση νόμου για την κατάργηση των κλωβών εκτροφής ως το 2027. Επιπλέον, ο Τσέχος υπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση την καταβολή αποζημειώσεων σε όσους εκτροφείς έχουν επενδύσει κεφάλαια για την ευζωία των πτηνών στις μονάδες τους.