Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης οι τελικοί πίνακες με τους δικαιούχους, μετά τις ενστάσεις, οι οποίοι εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1.«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης της Περιφέρειας, συνολικού ύψους 60.711.042,11 ευρώ, για τη Δράση 4.1.1. ανέρχονται σε 944.

Συνολικά, 34 επιλέξιμες αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 888.305,34 ευρώ, για τη Δράση 4.1.3.