Το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν εκτροφές αιγοπροβάτων ότι, μετά από ενέργειες της ΠΕ Φλώρινας, παραλήφθηκαν από την υπηρεσία εμβόλια (20.000 δόσεις) για την καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να προμηθεύονται τα συγκεκριμένα εμβόλια δωρεάν για τις εκτροφές τους, από τα αντίστοιχα Κτηνιατρικά Γραφεία στα οποία ανήκουν.

Ο εμβολιασμός των εκτροφών είναι ευθύνη των κτηνοτρόφων και γίνεται σε συνεργασία με ιδιώτη Κτηνίατρο της επιλογής τους.