Οι ευρωβουλευτές θα προτείνουν κανόνες για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και θα υιοθετήσουν θέση σχετικά με την αγροτική πολιτική της ΕΕ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας  στις 19-22 Οκτωβρίου 2020.

Μελλοντική αγροτική πολιτική

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ευέλικτη, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει ασφαλή τρόφιμα σε όλους τους Ευρωπαίους. Πρέπει επίσης να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες των μεμονωμένων κρατών μελών. Οι ευρωβουλευτές θα καθορίσουν τι θέλουν από μια σημαντική μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Αποψίλωση των δασών

Από το 1990, 1,3 εκατομμύρια km2 δασών έχουν χαθεί παγκοσμίως – μια περιοχή μεγαλύτερη από τη Νότια Αφρική. Οι ευρωβουλευτές θέλουν δεσμευτικούς κανόνες να σταματήσουν την αποψίλωση των δασών από την ΕΕ, με κυρώσεις για εταιρείες που πωλούν προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα.