Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα σλοβένικου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 

Η δημόσια υποστήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα είναι ανοιχτή σε αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας τους και να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού.

 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα,

(i) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ ανά εταιρεία, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και

(ii) το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.