Η επιτροπή θα συζητήσει για την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, θα ανανεώσει τους εκπροσώπους της για την περίοδο 2020-2023 και θα εξετάσει σχέδια αποφάσεων προς έγκριση από το Συμβούλιο των Μελών.

Η συμβουλευτική επιτροπή συνέρχεται ξανά μετά από σχεδόν ένα χρόνο. Η 55η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τις 5.30 μ.μ. στις 10 Νοεμβρίου 2020, λίγο πριν από την 112η σύνοδο του Συμβουλίου των Μελών και την πρώτη από την έναρξη του covid-19.

Μεταξύ των θεμάτων ενδιαφέροντος είναι: η υπογραφή και επικύρωση νέων προσχωρήσεων στη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές 2015 · τα αποτελέσματα της 110ης και 111ης συνόδου · πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των οικονομικών και προώθησης, χημικών και τυποποίησης, τεχνικών και περιβαλλοντικών και παρατηρητικών μονάδων.