Υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τροπολογίες που προβλέπουν μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών από τον Ιανό.

Συγκεκριμένα, “Ναι” στα μέτρα ψήφισαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, “Παρών” ΣΥΡΙΖΑ, ΜέΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και “Όχι” από ΚΚΕ.

Οι τροπολογίες συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τη δωρεά ύψους 70 εκ. ευρώ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης προς το Δημόσιο.

Βασικά σημεία
Ρυθμίσεις Θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων.

  1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» από την 17η.9.2020 έως και τηv 20ή.9.2020, λόγω της μοvαδικής φύσης του, και τις σuνεπακόλουθες πλημμύρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο καθορίζεται στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του v. 3877/2010 (Α’ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 (B’ 1668) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της Παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.201I κοινής υπουργικής απόφασης, της παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 257501/27.7.2012 (Β’ 1669) κοινής απόφασης των Υπουργών Oικονομικώv και Αyροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 425/42522/20.05.2013 (B’ 1239) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Οι ασφαλισμένοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τελών εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.