Την αναγκαιότητα τοποθέτησης Γεωτεχνικών στις θέσεις ευθύνης των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και των Περιφερειών επισημαίνει με ανακοίνωσή της η ΠΟΓΕΔΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Η Ομοσπονδία εδώ και χρόνια έχει τοποθετηθεί στο θέμα της αναγκαιότητας κατάληψης Γεωτεχνικών θέσεων ευθύνης αποκλειστικά από Γεωτεχνικούς. Στα πλαίσια αυτά η ψήφιση της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 4674/2020 υπήρξε μια στρατηγική νίκη της Ομοσπονδίας μας αλλά και άλλων συνδικαλιστικών Οργάνων Τεχνικών ειδικοτήτων που τάσσονταν εδώ και χρόνια ενάντια στην ισοπέδωση των επιστημών μας και της εργασιακής μας προσφοράς. Εδώ και χρόνια ζητάμε να αποδοθούν τα του καίσαρος τω καίσαρι. Η σπουδαιότητα των Γεωτεχνικών θέσεων στο Υπ.Α.Α.Τ. αλλά και τις Περιφέρειες, που ασκούν αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ., για την διατροφική ασφάλεια και επάρκεια και την προστασία του περιβάλλοντος είναι τέτοια που δεν μπορεί να είναι ασανσέρ που σταματά όπου τύχει (σαν αυτά του Υπ.Α.Α.Τ. που χρήζουν μάλλον καλύτερης συντήρησης).

Στα πλαίσια αυτά χαιρετίζουμε το γεγονός ότι προφανώς οι πτυχιούχοι, Μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ), κατάφεραν μια μεγάλη εσωτερική νίκη στο Όργανό τους το οποίο με έγγραφό του της 9ης Οκτώβρη 2020 αναδεικνύει και αυτό πλέον τα αυτονόητα, ότι οι εξειδικευμένες Γεωτεχνικές θέσεις απαιτούν εξειδικευμένους Γεωτεχνικούς επιστήμονες και όχι λομπίστες Υπουργικών γραφείων με την ταμπέλα της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή άλλους άσχετους εργαζομένους κατά παράβαση του προβαδίσματος κλάδων του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

 Η ΠΟΓΕΔΥ, με την αρωγή πλέον και του εργασιακού Συνδικαλιστικού Οργάνου των εργαζομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τονίζει προς όλους ότι θα διαφυλάξει την νίκη όσον αφορά στις Γεωτεχνικές θέσεις ευθύνης, ενάντια σε όσους διακηρύσσουν ότι είμαστε όλοι εργαζόμενοι, στρεβλώνοντας όμως την βάση της τοποθέτησης αυτής προκειμένου να ψαρεύουν κοινό. Είναι η ώρα να αναδειχθούν θέματα όπως η κλαδικότητα, τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο στις ειδικότητες που ασκούν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία και πολλά άλλα τα οποία το κύμα λαϊκισμού πολεμά με λύσσα δεκαετίες τώρα, με τα γνωστά βέβαια αποτελέσματα στην αποδοτικότητα της Γεωτεχνικής Δημόσιας Διοίκησης και όχι μόνο.

Σαν ΠΟΓΕΔΥ θεωρούμε αυτονόητο πως σε όλες τις Γεωτεχνικές θέσεις ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα προβλεφθούν μόνο Γεωτεχνικοί. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο καλούμε και το σύνολο των Περιφερειαρχών της χώρας και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Αττικής (όπου μας αναφέρονται σημαντικά προβλήματα και προσπάθειες ισοπέδωσης) να ακολουθήσουν τον δρόμο της αξιοκρατίας και της νομιμότητας και με τις αναθεωρήσεις των Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού να αποκλείσουν τις άσχετες ειδικότητες από τις Γεωτεχνικές θέσεις ευθύνης των Περιφερειών ενάντια σε όσους παλεύουν να ισοπεδώσουν τα αυτονόητα καταστρατηγώντας συστηματικά το προβάδισμα κλάδων αλλά και τοποθετώντας άσχετες ειδικότητες σε Γεωτεχνικές θέσεις.

 Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε τη νίκη του Συνδικαλιστικού μας χώρου και στην προσπάθεια αυτή έχουμε πλέον δίπλα μας και τους υπόλοιπους εργαζομένους του Υπ.Α.Α.Τ..