Οι ψεκασμοί συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Η συγκομιδή βρώσιμου και ελαιοποιήσιμου καρπού μπορεί να ξεκινήσει με την ωρίμανσή του (αλλαγή χρώματος), από την ημερομηνία που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα.

Για όσες περιοχές δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν υπάρχει περιορισμός για την έναρξη της συγκομιδής, όμως, στην περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν προβεί από μόνοι τους σε ψεκασμούς, θα πρέπει να τηρήσουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του σκευάσματος. Επίσης, όσοι ελαιοπαραγωγοί σκοπεύουν να συγκομίσουν όψιμα, πρέπει να συνεχίσουν από μόνοι τους τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας, επειδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου.

Διευκρινίζεται ότι η τήρηση του χρόνου αναμονής αποτελεί ευθύνη του παραγωγού και δεν υπάρχει περιορισμός στην ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ελαιοτριβείων. ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Αγ. Κηρύκου. Έναρξη συγκομιδής από 31/10/2020. Δημοτική Κοινότητα Ευδήλου. 28/10/2020. Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου. 29/10/2020. Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου. 27/10/2020. Τοπική Κοινότητα Δάφνης. 28/10/2020.