Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται οι αποζημιώσεις, ύψους 1.000.000 ευρώ, στους δικαιούχους, ασφαλισμένους, πληγέντες αγρότες της περιοχής της Εύβοιας για τις καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιές της φυτικής παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου, από τις καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου.

Να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των ζημιών ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου 2020 και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά το πέρας υποβολής των δηλώσεων. Μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί και οι εκτιμήσεις ζημιών σε πάγιο και φυτικό κεφάλαιο.

Υποβλήθηκαν 279 δηλώσεις ζημιάς φυτικής παραγωγής και 65 δηλώσεις ζημιάς ζωικού κεφαλαίου, καθώς και 230 αρχικές δηλώσεις ζημιάς σε πάγιο κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, κλπ που εντάσσονται σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.