Μελέτη για την συνεισφορά των εισροών στην αγροτική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα παρουσίασε το ΙΟΒΕ.

Ο σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τον ρόλο και τη συνεισφορά των εισροών στην αγροτική παραγωγή, να διερευνήσει τη σημασία τους στη διαμόρφωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επισημάνει την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας του αγροτικού τομέα ως βασικού μοχλού για την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και του κλάδου των αγροτικών εφοδίων και, τελικά, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

– Ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία σε όρους παραγωγής και απασχόλησης, στηρίζοντας συγχρόνως τη βιομηχανία τροφίμων και τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.

– Τα βασικά αγροτικά εφόδια – Λιπάσματα, Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και Πολλαπλασιαστικό υλικό – στηρίζουν πολύπλευρα τον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα, ενώ η παραγωγή και διανομή τους συνιστά μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία.

– Η ορθολογική και ενημερωμένη χρήση αγροτικών εφοδίων προσφέρει σημαντικά οφέλη στον αγροτικό τομέα και στους καταναλωτές, καθώς οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης, βελτίωση της ποιότητας, ασφάλεια και επάρκεια των τροφίμων και διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών.

– Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην ενημέρωση των παραγωγών αναφορικά με την ορθολογική χρήση των αγροτικών εφοδίων, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως η ανεπαρκής λίπανση, η χρήση μη πιστοποιημένων ή παράνομων αγροτικών εφοδίων και η μη ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία μεσοπρόθεσμα υποσκάπτουν την παραγωγική ικανότητα και την ποιότητα των προϊόντων του αγροτικού τομέα.

– Η συμμετοχή της δαπάνης για αγροτικά εφόδια στο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι επιπτώσεις στις τιμές ή στο εισόδημα των αγροτών από ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών εφοδίων είναι ελεγχόμενες.

– Ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη στενή συνεργασία με φορείς έρευνας, και στην επανατοποθέτηση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, θα έχει θετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα των παραγωγών, καθιστώντας τους λιγότερο ευάλωτους σε εξωγενείς διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα ΕΔΩ