Κοινοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 23-10-2020 τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER CLLD Ν. Σερρών όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ο οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ (www.aneser.gr).

Μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης ν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση ικανοποιητικών πόρων για την ένταξη 67 επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατ. € και δημόσιας δαπάνης 9,45 εκατ. €.