Ορθολογική άρδευση, σωστή λίπανση και μεγιστοποίηση της απόδοσης πέτυχαν οι αμπελοπαραγωγοί του συνεταιρισμού «ΑΙΓΕΣ» στην Κρύα Βρύση της Πέλλας εφαρμόζοντας τις αρχές της ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια δύο ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών.

«Το ουσιαστικό που καταφέραμε είναι η εξοικονόμηση ύδατος, δηλαδή μειώθηκε η σπατάλη νερού κατά 40%», τόνισε στη Greenagenda.gr ο Σάκης Κούσης, πρόεδρος του συνεταιρισμού.

Πιο αναλυτικά, επιτεύχθηκε η μεγιστοποίηση της απόδοσης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της σπατάλης του νερού και των λιπασμάτων. «Με βάση τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για την κατάλληλη επέμβαση με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται και από τον χρόνο επέμβασης», επισήμανε ο γεωπόνος Ιωάννης Μάμαλης.

Για παράδειγμα, στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η συνολική ημερήσια διύγρανση των φύλλων για τον μήνα Ιούλιο. Η ανάπτυξη κι η εξέλιξη των ασθενειών των φυτών (μύκητες, βακτήρια κλπ) καθορίζεται από τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος του αγρού κι ακόμη περισσότερο από την παρουσία νερού στις φυτικές επιφάνειες. «Έχοντας γνώση των online μετρήσεων ανά ημέρα και ώρα αποφασίζεται εγκαίρως η επέμβαση με το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των ασθενειών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον σε σχέση με την εφαρμογή άκαιρων επεμβάσεων», ανέφερε ο κ. Μάμαλης.