Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία διεξήχθη εντός του 2020, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) κατατάσσεται 3ο στις ερευνητικές επιδόσεις σε σύνολο 34 τμημάτων Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία σπουδαία διάκριση για το πανεπιστημιακό τμήμα της πόλης του Αγρινίου.

Η Έρευνα είναι των κ.κ. Κωνσταντίνου Παναγιωτάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή και Προέδρουτου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Ιωάννη Φανουργιάκη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Ιωσήφ Κωνσταντουράκη, ΕΤΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.