Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο της Σαραγόσα (IAMZ) έχουν προγραμματίσει να διοργανώσουν το 2020 ένα προχωρημένο μάθημα για την παρακολούθηση και την επιτήρηση των παθογόνων ελιών. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, τα οργανωτικά ιδρύματα θεώρησαν ότι για λόγους ασφαλείας το μάθημα έπρεπε να οργανωθεί σε διαδικτυακό τρόπο ζωντανής ροής, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών και συμμετεχόντων.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 9 εργάσιμες ημέρες, 4 ώρες την ημέρα, χωρισμένο σε 3 ενότητες: 2 έως 4, 9 έως 11 και 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα θα είναι 14:00 έως 18:30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στην τοπική ώρα σε διαφορετικές χώρες.

Οι καθηγητές και οι συμμετέχοντες θα λάβουν τεχνικές και μεθοδολογικές συμβουλές για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και δυναμικής διαδικτυακής συμμετοχής.

Το μάθημα απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές στον τομέα της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης και επιθεώρησης. Το μάθημα είναι επίσης ανοιχτό σε επαγγελματίες φυτοπροστατευτικών υπηρεσιών, τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες από ιδρύματα Ε & Α που εργάζονται για τη διάγνωση ασθενειών και τα προγράμματα πρόληψης και ελέγχου παθογόνων στον τομέα της ελιάς.