Την έντονη ανησυχία τους για το υδατικό πρόβλημα στη Θεσσαλία εκφράζουν αγροτικοί και επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν σε σύσκεψη που συγκάλεσε για το θέμα το ΓΕΩΤΕΕ και ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας.

Συγκεκριμένα, σε κοινή τους ανακοίνωση τονίζουν μεταξύ άλλων:

«Όπως όλοι οι Θεσσαλοί, έτσι και οι οργανώσεις μας ανησυχούμε βαθύτατα γιατί η περιοχή μας, αντιμετωπίζει έντονα και επείγοντα προβλήματα, που συνδέονται με το μείζον θέμα των υδάτων, αλλά και με την οικολογική υποβάθμιση της..

Καλούμε τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση:

-Να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο εφαρμοστικό σχέδιο (masterplan) για έργα και δράσεις στο πολύπαθο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας.

-Να εντάξει άμεσα, προς υλοποίηση κάποια από τα έργα ταμίευσης υδάτων εντός της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού με γνώμονα, εκτός των άλλων σκοπών, την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας.

-Να προωθήσει τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης υδάτων με την δημιουργία ειδικού φορέα υπό την εποπτεία της γραμματείας υδάτων του ΥΠΕΝ.

-Να μεριμνήσει για ένα πρόγραμμα σταδιακής υποκατάστασης των υπεραντλήσεων από μη ανανεώσιμα αποθεμάτα υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας των απειλούμενων με πλήρη καταστροφή υπόγειων υδροφορέων της Θεσσαλίας μέσω τεχνητού εμπλουτισμού και την ανακούφιση των επιφανειακών οικοσυστημάτων (ποτάμια).

-Να δρομολογήσει την επανεκκίνηση των έργων Αχελώου…»

Και συνεχίζοντας η ανακοίνωση αναφέρει: «Δηλώνουμε προς την Κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο της χώρας ότι όλοι οι Θεσσαλοί πολίτες ενωμένοι και χωρίς σκοπιμότητες – με επικεφαλής τους Θεσσαλικούς φορείς – είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα με αμείωτη ένταση..

Ενημερώνουμε την κοινή γνώμη ότι θα αναληφθεί πρωτοβουλία, ώστε η παρούσα δήλωση και τα συμπεράσματα της επιστημονικής συνάντησης να παραδοθούν στον Πρωθυπουργό, στις κοινοβουλευτικές ομάδες των πολιτικών κομμάτων και σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, πολιτικούς παράγοντες και φορείς της Θεσσαλίας.

Οι φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καρδίτσας

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Μαγνησίας

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Τρικάλων

Π.Ο.Σ.Γ.

Επιμελητήριο Λάρισας

Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ)

Ένωση Αγροτών Λάρισας

ΘΕΣΓΗ

ΘΕΣΤΟ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γεωπονική Σχολή

ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων

ΤΟΕΒ Ταυρωπού»