Χάρη στο μοντέλο κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού της CHEP, συνέβαλλε σε εξοικονόμηση 250.590dm3 δασικών πόρων, μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 302.618kg και μείωση αποβλήτων κατά 27.127kg.

Η CHEP, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού για την εφοδιαστική αλυσίδα, απένειμε στη Lidl Ελλάς πιστοποιητικό αειφορίας για τα εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την προώθηση της βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της και τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το μοντέλο της CHEP, επιτρέπει την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού παλετών, καθώς και την περισυλλογή τους με συντονισμένες μεταφορές, μειώνοντας το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, απαλλάσσει παραγωγούς και διανομείς από τα προβλήματα διαθεσιμότητας, την αμφίβολη ποιότητα και τους κινδύνους των λευκών παλετών και από τα πρόσθετα κόστη που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Χάρη στο μοντέλο αυτό και τις συντονισμένες ενέργειες περισυλλογής που υλοποιεί η CHEP από τα εφοδιαστικά της κέντρα της Lidl Ελλάς, επιτεύχθηκαν το 2019 τα εξής αποτελέσματα:

· Εξοικονόμηση δασικών πόρων κατά 250.590dm3, που ισοδυναμεί με 242 δέντρα που σώθηκαν

· Μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα κατά 302.618kg, που ισοδυναμεί με 7 ταξίδια φορτηγού γύρω από τη γη

· Μείωση αστικών αποβλήτων κατά 27.127kg, που ισοδυναμεί με 6 φορτηγά γεμάτα με απόβλητα

Μέλημά της Lidl Ελλάς είναι να μεταφράσει την περιβαλλοντική της ευαισθησία σε βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον και να τις εφαρμόζει στο συνολικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Το Πιστοποιητικό Αειφορίας από την CHEP αποτελεί ακόμα μια περίτρανη απόδειξη της δέσμευσης της εταιρίας προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.