Την απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου, στους ποταμούς, παραποτάμους και στα κανάλια του Νομού Καρδίτσας, των παρακάτω ειδών:                             

Πέστροφας: Από 1ης Νοεμβρίου 2020  μέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2021

Κορέγονου: Από 1ης Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2021

 Τον έλεγχο για την τήρηση της απαγόρευσης θα αναλάβει η Αστυνομία. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ» και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.