Η Επιτροπή δημοσίευσε τις εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά την έναρξη σε τέσσερα κεντρικά κομμάτια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα, η οποία αναμένεται να εγκριθεί τον Ιούνιο του 2021 για την εφαρμογή του σχεδίου στόχου για το κλίμα του 2030.

Αυτές οι τέσσερις μελλοντικές προτάσεις θα συμβάλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην επίτευξη του προτεινόμενου νέου στόχου μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030

Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά την έναρξη στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ , ο κανονισμός για την κατανομή των προσπαθειών , τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τον δασικό κανονισμό και τα πρότυπα CO2 για τα αυτοκίνηταείναι πλέον ανοιχτά για δημόσια ανατροφοδότηση για τέσσερις εβδομάδες, έως την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020.

Αναφέρουν τον πιθανό χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής των αναθεωρήσεων για καθένα από αυτά τα μέσα πολιτικής και την ανάλυση που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή τους επόμενους μήνες.