Το ECDC θα αξιολογήσει τις ανθρώπινες επιπτώσεις μιας εκτεταμένης εξάπλωσης του SARS-CoV-2 σε εκτροφεία βιζόν στη Δανία, όπου έως τις 3 Νοεμβρίου 197 εκμεταλλεύσεις είχαν επηρεαστεί στη χώρα. Η Δανία εφαρμόζει επί του παρόντος ισχυρά μέτρα ελέγχου, όπως σφαγή, περιορισμούς κυκλοφορίας ατόμων που ζουν σε γειτονικές περιοχές και βελτιωμένες δοκιμές μεταξύ του γενικού πληθυσμού.

Λόγω του μεγάλου αριθμού λοιμώξεων και πιθανώς λόγω βιολογικών διαφορών μεταξύ των βιζόν και των ανθρώπων, ο ιός μπορεί να συσσωρεύσει μεταλλάξεις. Τέτοιες παραλλαγές έχουν τη δυνατότητα να εξαπλωθούν ξανά στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Η δανική υπηρεσία δημόσιας υγείας, Statens Serum Institut (SSI), εντόπισε επτά μοναδικές μεταλλάξεις στην ακίδα πρωτεΐνης των παραλλαγών SARS-CoV-2 στο βιζόν. Αυτή η παραλλαγή έχει επίσης αναγνωριστεί σε περιπτώσεις ανθρώπων. Η πιθανότητα αντιγονικής μετάλλαξης στο SARS-CoV-2 μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανοσία, στις λοιμώξεις και στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων COVID-19, αλλά επί του παρόντος υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για αυτό. Απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη κατανόηση των προσδιορισμένων μεταλλάξεων και των πιθανών επιπτώσεών τους.