Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε Λέσβο και Λήμνο έθεσε η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Παναγιώτης Κουφέλος ενημερώνει για τις ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι κτηνοτρόφοι καθώς και για τα μέτρα, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου και της καταπολέμησης του καταρροϊκού πυρετού στα κοπάδια προβάτων.

Όπως ανακοίνωσε, σε αιμοληψία που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου σε εκτροφή αιγοπροβάτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου, βρέθηκε επιβεβαιωμένο εργαστηριακά  κρούσμα  Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου με τον ορότυπο BTV-4.  Στα πλαίσιο διερεύνησης της εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης για τον Καταρροϊκό  Πυρετού του Προβάτου, παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα στα ζώα της εν λόγω εκτροφής. Η Υπηρεσία ενεργοποίησε άμεσα απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα, το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

Επίσης επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά με τον ορότυπο BTV-4 στον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου επτά κρούσματα σε εκτροφές αιγοπροβάτων στην ΠΕ Λήμνου. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, “επιβάλλεται η επαγρύπνηση  των κτηνοτρόφων  αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να εφαρμοστούν άμεσα τα μέτρα τα οποία συστήνει η  Δ/νση Κτηνιατρικής.”

Τα μέτρα αφορούν στη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών ουσιών, καθώς σημαντικό ρόλο στην μετάδοση του νοσήματος, διαδραματίζουν τα κουνούπια (γένος Culicoides), επομένως κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων εντομοπροστασίας στις εκτροφές:

Την διενέργεια τακτικών (εβδομαδιαίων) απολυμάνσεων και εντομοκτονιών με κατάλληλα και εγκεκριμένα σκευάσματα στους χώρους των σταβλικών  εγκαταστάσεων, στον περιβάλλοντα χώρο της εκτροφής, και στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων.

Την σχολαστική απολύμανση όλων των οχημάτων μεταφοράς των ζώων, τόσο πριν την φόρτωσή τους όσο και μετά την εκφόρτωση των ζώων.

Την απομάκρυνση από τον χώρο της εκτροφής τους των εστιών ρύπανσης και των πιθανών λιμναζόντων υδάτων, που ευνοούν την ανάπτυξη των εντόμων – φορέων (κουνουπιών), κοπροσοροί κλπ.

Την αποφυγή μετακίνησης των ζώων για βοσκή κατά τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων, δηλαδή από την δύση μέχρι και την ανατολή του ηλίου.

Τον καθημερινό έλεγχο των ζώων τους για τυχόν εμφάνιση ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων, που μπορεί να εμφανίσουν.

Σε περίπτωση, που ο κτηνοτρόφος διαπιστώσει ύποπτα συμπτώματα στα ζώα του, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ή με ιδιώτη κτηνίατρο και να απομονώσει τα ύποπτα ζώα σε χώρο που να μην έρχονται σε επαφή με τα υγιή.

Σε περίπτωση αγοράς ζώων από άλλη εκμετάλλευση, τα νεοεισαχθέντα ζώα να παραμένουν σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών. Όλοι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της περιοχής τους, για τις επικείμενες μετακινήσεις των ζώων τους και να εκδίδουν τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά (άδειες διακίνησης).

Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις από τη μία εκτροφή στην άλλη.

Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών είναι υποχρεωμένοι, να ενημερώνουν εγκαίρως τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές σε κάθε περίπτωση που ένα ζώο εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα.

Τέλος, τονίζεται ότι η νόσος ΔΕΝ μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο είτε με άμεση επαφή με ασθενή ζώα, είτε με την κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, συνεπώς δεν αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία αλλά αποτελεί κίνδυνο για την Υγεία των Ζώων.

Για ενημέρωση ή αναγγελία ύποπτου περιστατικού επικοινωνήστε άμεσα με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Β. Αιγαίου στα τηλέφωνα: 2251047427 –  2251042236 – 6974691482 – 6972550071.