Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει στο έργο «SinCE-AFC» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο τη συμμετοχή των ΜΜΕ της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής – παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση – στην κυκλική οικονομία, μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως βασικός συντελεστής του έργου, αναζητά ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της στον συνεχώς αναπτυσσόμενο και δυναμικό κλάδο της αγροδιατροφής και οι οποίες υιοθετούν αρχές της κυκλικής οικονομίας, ώστε να ενταχθούν στο δίκτυο καλών πρακτικών του έργου. Ως εκ τούτου, παρακαλεί όποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να αναδείξει την καλή πρακτική της, να επικοινωνήσει συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την επισυναπτόμενη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email since-afc@rdfcm.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο δικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/since-afc ή απευθυνόμενοι στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα 2310 403 008 (κα Λαμπρινή Τσώλη) και 2310 403 056 (κα Αστερία Μπούρα). Επισυνάπτεται η παραπάνω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετική ενημερωτική επιστολή.