Η γαλακτομέτρηση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά «όπλα»  των σύγχρονων γαλακτοπαραγωγών εκτροφών (αιγοπρόβατα  – αγελάδες), ως μία υπηρεσία κατά την οποία καταγράφεται η καθημερινή γαλακτοπαραγωγή των ζώων του κοπαδιού. Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή της γαλακτομέτρησης γίνεται με τη  συνοδεία από ογκομετρικούς γαλακτομετρητές και σήμανση η οποία τοποθετείται στο πόδι του ζώου, για εύκολη ανάγνωση του στο αρμεκτήριο.

Ο σκοπός της καταγραφής κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου έχει ως αποτέλεσμα τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Υπολογισμός της μέσης γαλακτοπαραγωγής των ζώων.
  • Εντοπισμός των ζώων με την υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των ζώων σε box ανάλογα με το μέγεθος της γαλακτοπαραγωγικής τους ικανότητας.
  • Επιλογή των κατάλληλων θηλυκών προς αντικατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται   η συνεχή βελτίωση του κοπαδιού. 
  • Στοχευόμενη διατροφή βάσει του επιπέδου γαλακτοπαραγωγής του κάθε ζώου, ώστε να μην αδικείται διατροφικά κανένα.

 Όλα τα παραπάνω συντελούν στη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος της μονάδας.