Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση συμπερίληψης των κρασιών ”  Soltvadkerti  ” από την Ουγγαρία και ”  Friuli” / “Friuli Venezia Giulia” / “Furlanija” / “Furlanija Julijska Krajina »

Από την Ιταλία στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ). Τα κρασιά “Soltvadkerti” παράγονται στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Tisza, που χαρακτηρίζονται από χαμηλό υψόμετρο και αμμώδη εδάφη. Χάρη στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, την ποικιλία σταφυλιών και την τεχνογνωσία των κατοίκων, η παραγωγή κρασιών «Soltvadkerti» έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Σε τοπικό επίπεδο, οι κάτοικοι και οι αμπελουργοί διασφαλίζουν ότι η παραγωγή σταφυλιών και οι συναφείς παραδόσεις συνεχίζονται και ότι διατηρείται η καλή φήμη των κρασιών «Soltvadkerti». Τα οικογενειακά οινοποιεία της περιοχής έχουν γίνει η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτήν την παραγωγή.

 Τα κρασιά “Friuli” / “Friuli Venezia Giulia” / “Furlanija” / “Furlanija Julijska Krajina” προέρχονται από την περιοχή Friuli-Venezia Giulia, στα βορειοανατολικά της Ιταλίας όπου η καλλιέργεια της αμπέλου έχει διαδραματίσει αναμφισβήτητο σημαντικό ρόλο από την Αρχαιότητα. Τα κρασιά “Friuli” / “Friuli Venezia Giulia” / “Furlanija” / “Furlanija Julijska Krajina” έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα έδαφος πλούσιο σε μικροστοιχεία που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του αρωματικού μπουκέτου. Για αυτούς τους λόγους, είναι δυνατό να εντοπιστεί ένα κοινό νήμα στα αρώματα των κρασιών “Friuli” / “Friuli Venezia Giulia” / “Furlanija” / “Furlanija Julijska Krajina”. 

Αυτές οι δύο νέες ονομασίες θα ενταχθούν στις 1.174 προστατευμένες ονομασίες προέλευσης οίνου που έχουν ήδη καταχωριστεί, η λίστα των οποίων είναι διαθέσιμη στο Τα κρασιά “Friuli” / “Friuli Venezia Giulia” / “Furlanija” / “Furlanija Julijska Krajina” έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα έδαφος πλούσιο σε μικροστοιχεία που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του αρωματικού μπουκέτου.