Σήμερα συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, με πρόεδρο την Julia Klöckner , Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας.

Την τηλεδιάσκεψη θα απασχολήσουν:

  • Απώλειες τροφίμων και απορρίμματα τροφίμων
  • Η στρατηγική «αγρόκτημα στο πιάτο»
  • Mink και COVID-19 στη Δανία
  • Αφρικανική πανώλη των χοίρων
  • Προετοιμασία της Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων
  • Πολιτικές σχετικά με τα δάση της ΕΕ και δασική στρατηγική της ΕΕ μετά το 2020
  • Κατάσταση της γεωργικής αγοράς