Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία από το 2011 συνεργαζόμαστε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη λειτουργία 5 πειραματικών αγρών σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια συνεργασίας μας είχαμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε πλήθος δεδομένων από τις έρευνές μας, γεγονός που μας οδήγησε σε σκέψεις για το πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.

Έτσι ξεκινήσαμε μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μία διαδικασία μελέτης των δεδομένων, τελικό αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ανάπτυξη μίας εξίσωσης, με την οποία εισάγοντας εδαφολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση – πρόγνωση για το τελικό μέγεθος των κόκκων του κριθαριού, ένα μήνα περίπου πριν τον θερισμό. Να σημειωθεί εδώ ότι το μέγεθος των κόκκων βυνοποιήσιμου κριθαριού είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι μεγαλύτεροι κόκκοι έχουν καλύτερα αποτελέσματα και πιο εύκολη διαχείριση κατά τη διαδικασία βυνοποίησης.

Στην πράξη, οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την εξίσωση βοηθούν την εφοδιαστική αλυσίδα στον προγραμματισμό της παραγωγής και στην επιλογή των κατάλληλων συνθηκών στα στάδια βυνοποίησης. Επίσης είναι σημαντικές στον προγραμματισμό σε θέματα αποθήκευσης με στόχο να μην αναμειχθούν κόκκοι της ίδιας μεν ποικιλίας αλλά με διαφορετικό μέγεθος καθώς αυτό δυσχεραίνει τη βυνοποίηση και την παραγωγή υψηλής ποιότητας βύνης.

Το αποτέλεσμα αυτό θεωρήθηκε πρωτοποριακό καθώς μέχρι πρότινος δεν υπήρχε η δυνατότητα μιας τέτοιου είδους πρόβλεψης για το βυνοποιήσιμο κριθάρι πουθενά στον κόσμο. Μάλιστα, η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό “European Journal of Agronomy”, ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως για τον κλάδο της γεωπονίας και του πρωτογενούς τομέα.