Το Ελληνικό Φόρουμ Βιοικονομίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων και Εξοικονόμησης Πηγών Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η εταιρεία Q PLAN, τιμώντας την παγκόσμια ημέρα για το έδαφος διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη χρήση του Εδάφους – Παραγωγή και Αποικοδόμηση Βιο-Βασιζόμενων προϊόντων» την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 15:30-18:00».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα emails: info@bioecoforum.gr, info@bioecoforum.eu

Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας http://bioeconomyforum.gr/el/