Με φιλοξενούμενο ομιλητή τον Νίκο Κασίνη, Ανώτερο Λειτουργό στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, και με θέμα τις «Μορφές εγκλήματος κατά της Άγριας Ζωής», συνεχίζεται, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, ο 4ος Κύκλος της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Οι τηλεδιαλέξεις είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό και μεταδίδονται διαδικτυακά (ώρα έναρξης 18:00) μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y3t8h2cy.

Στη 2η τηλεδιάλεξη του Κύκλου, ο Νίκος Κασίνης θα αναφερθεί στην υφιστάμενη κατάσταση και τον βαθμό στον οποίο εντοπίζεται το περιβαλλοντικό έγκλημα κατά της άγριας ζωής («wildlife crime») στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί α) στη μεγάλης κλίμακας, μη επιλεκτική παγίδευση μεταναστευτικών πτηνών, β) στη δηλητηρίαση της άγριας ζωής από επιτήδειους που στοχεύουν αλεπούδες και αδέσποτα σκυλιά, αν και γύπες και άλλα αρπακτικά πληρώνουν εν τέλει το τίμημα, και γ) στη λαθροθηρία θηραμάτων και τη θανάτωση προστατευόμενων ειδών, όπως είναι το ενδημικό αγρινό.

Στο πλαίσιο της διάλεξής του, ο ομιλητής θα αναφερθεί και στα μέτρα της Πολιτείας και των αρμοδίων Φορέων με στόχο την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων άγριας ζωής και τον μετριασμό της μορφής αυτής του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως είναι, για παράδειγμα, οι δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης της λαθροθηρίας και του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών, οι οργανωμένες εκστρατείες κατά της παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πτηνών, η εκπαίδευση των κυνηγών και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η βιοποικιλότητα, και η διατήρηση, ο σεβασμός και η προώθηση της αξίας της άγριας ζωής για τον άνθρωπο και τη φύση.

Ο Νίκος Κασίνης εργάζεται στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας από το 1994. Σπούδασε Βιοχημεία και Βιολογία και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Άγριας Ζωής. Ασχολείται με θέματα προστασίας και διαχείρισης της άγριας ζωής και με έρευνες παρακολούθησης των πληθυσμών και πτυχών της οικολογίας της Κυπριακής πανίδας και της διαχείρισης περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Την ευθύνη του 4ου Κύκλου της Σειράς των εξειδικευμένων διαλέξεων, που αφορά την περίοδο Νοέμβριος 2020-Μάιος 2021, έχουν τα δύο ερευνητικά εργαστήρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ, α) το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων που διευθύνει ο Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης και β) το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας που διευθύνει ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς. Τη Σειρά υποστηρίζουν το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.