Όπως ενημέρωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας, όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση- δήλωση κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης στην Δ/νση, το αργότερο μέχρι την 31/12/2020.

Στη περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης-δήλωσης κατεχόμενων κυψελών διαχείμασης.

Η αίτηση-δήλωση είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αποστείλουν και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 p.apostolakou@lakonia.gr και d.georgias2@lakonia.gr