Το Τμήμα Ακροδρύων/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση καρυδιών ποσότητας 5.050 κιλών παραγωγής 2020, του κτήματός του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:30.

Αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30.